combo mọc tóc từ bên trong

Combo 5 sản phẩm dưỡng từ trong, toàn tóc là tóc

Em coi Dầu gội cỏ mần trầu là sản phẩm tác động bên ngoài sợi tóc giúp tóc khoẻ hết nấm ngứa 

Nhưng dưỡng tóc từ bên trong thì cần qua đường ăn uống dưỡng sinh. Vấn đề nhuộm tóc phủ bạc là vấn đề ngọn, chăm chỉ dưỡng thận mới là vấn đề gốc. 

5 sản phẩm này vừa thận khoẻ và máu tốt. Thận khoẻ thì nhuận da, khoẻ tóc, vì tóc là phần máu thừa, phụ thuộc cả vào việc thận suy hay thịnh

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận