13%
túi lọc thuốc bắc túi lọc đun sôi

Túi lọc đun (bộ 10 chiếc) 22X32cm

175,000₫

200,000₫

(1 đánh giá)
10%
túi lọc lá  Túi lọc đun (bộ 20 chiếc) cỡ L 22X32cm

Túi lọc đun (bộ 20 chiếc) cỡ L 22X32cm

360,000₫

400,000₫

(1 đánh giá)